Privacy

Deze pagina gaat over het privacybeleid op onze site www.hbbf.nl.

Welkom op de website van het Haone Boere Blaos Festijn, het blaaskapellenfestival van C.V. D’Haone in Eindhoven (Lampegat).
Het doel van deze website is informatie te verstrekken over allerlei zaken met betrekking tot het Haone Boere Blaos Festijn, in de breedste zin van het woord, zowel voor deelnemers als voor bezoekers. Daartoe publiceren we overzichten en artikelen met bijbehorende foto’s en videobeelden.
De website wordt continue bijgehouden en aangevuld met nieuwe informatie.
Verouderde, dan wel niet meer relevante informatie, wordt verwijderd.

Dit is een niet-commerciële website.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom doen we dat?

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u middels e-mail contact met ons opneemt via het contact e-mail adres (hbbf@live.nl).
Dat kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

  • uw voor- en/of achternaam
  • uw e-mail adres

Uw e-mail
Uw naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om op uw mail te kunnen reageren. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren daarbij geen bewaartermijnen.

Delen van persoonlijke gegevens met derden
Er worden geen persoonlijke gegevens met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken geen, technische, functionele, dan wel analytische cookies. Ook maken wij geen gebruik van vergelijkbare technieken om persoonlijke gegevens over u en/of over het gebruik van onze website te verzamelen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Deze site bevat ingesloten inhoud (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. Informatie over de cookies die deze websites plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, staat op de betreffende website.

Informatie inzien, aanpassen en/of verwijderen
Elke gebruiker van deze website kan alle op de website staande informatie inzien. Er wordt niets selectief beschikbaar gesteld aan bepaalde gebruikers.
Mocht er aanleiding zijn om bepaalde informatie te corrigeren (omdat het volgens u incorrect is) of te verwijderen (omdat u het oneens bent met de publicatie, tekstueel dan wel middels foto’s of video’s), dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via e-mail adres hbbf@live.nl. Wij zullen z.s.m. dit verzoek bekijken en in overleg met u tot een passende oplossing komen, bijvoorbeeld via aanpassing dan wel verwijdering van de betreffende informatie.
Want wij hechten veel waarde aan een juiste en zo volledig mogelijke informatie verstrekking met betrekking tot het Haone Boere Blaos Festijn.